В защита на правата на човека!

Според данните на МВР, всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие.

1.
Правно представителство
Национално представителство по дела за домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора. Международно правно представителство на лица, пострадали от насилие, основано на пола.
Прочети още
 
2.
Психологически консултации
Психологическа подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета.
Прочети още
 
3.
Програми за защита от домашно насилие
3 специализирани програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета.
Прочети още
 
 

Новини

Фокус-група на тема: „Защита от домашно насилие“ - Смолян

На 17 и 18 септември 2022г. в град Смолян се проведе фокус група по проект „В защита на правата на човека“. Взеха участие експертите от Фондация ДА, БАПЧ, Анимус и ИГА. Темите бяха: „Домашното насилие и психична травма – Същност и динамика на домашното насилие, преживявания и потребности на жертвите“, „Оценка на риска при жертви на домашно насилие“. Участниците бяха кохезирани чрез интерактивни игри, а с особен интерес се посрещна разиграването на казуси. Участниците се разделиха на групи в роли от козуса и на финала п редставиха общата история. Направи се и специална прожекция на филма "Ядосаният човек", който е посветен на домашното насилие и ролята на обществото, държавата и инстутуциите в превенцията и защитата от него.

Прочети още: Фокус-група на тема: „Защита от домашно насилие“ - Смолян

Превантивна работа с младежи - фокус група в Пловдив

На 24 и 25 септември 2022г. в град Пловдив се проведе фокус група с младежи. Уютната обстановка на Младежки център Пловдив беше изпълнена с активни младежи, които доказаха, че надежда за позитивна промяна в българското общество има. Дискутираха се казуси, филми и законови аспекти, касаещи домашното насилие, сексуалното насилие и трафик на хора. Експертите на екипа бяха посрещнати с множество въпроси и дори лични истории, които младежите желаеха да споделят, за да получат и практически познания как да реагират в една или друга ситуация. В рамките на срещата се засне и материал, който ще бъде използван за изработката на видео клип, посветен на темите от днешната среща. Фокус групата е част от проекта "В защита на правата на човека", който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

Прочети още: Превантивна работа с младежи - фокус група в Пловдив

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

 „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "ДА" и консорциума от организации по проекта - Фондация "Асоциация Анимус", Фондация "Български адвокати за правата на човека, Фонд за превенция на престъпността ФОНД "ИГА" - и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.