Медии, новини, електронна преса, непрекъснато тръбят и ни заливат с негативна информация на национално и международно ниво: „… Изнасилено малолетно дете …”; „… Извършени блудствени действия с дете на три години …“; „… Изнасилена и убита непълнолетна …“; „… Изнасилена жена …”; „… Пребита, изнасилена и ограбена възрастна жена …”; … Излъчвани национални и международни протести в защита и подкрепа на хората, преживели сексуално насилие …

Сексуалното насилие е феномен, който съществува във всяка държава, всяко общество, всяка етническа и религиозна група. Ставайки свидетели на случващото се – преживяно сексуално насилие; извършени блудствени действия и сексуално насилие от пълнолетно лице над малолетно дете; извършени блудствени действия от биологичен родител или роднина над малолетно или непълнолетно дете; деца, склонявани към проституция; деца склонявани към порнография и изнудване чрез киберпространството …,  ни кара да си зададем въпроса: Защитени ли са всички тези хора от Закона, какви мерки са взети и какви права имат Те?

Настоящия доклад е изготвен в рамките на Проект „В защита на правата на човека“, № ACF/707 с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година. Основната му цел е да запознае читателя със същността на сексуалното насилие, неговите видове и форми на прояви.

Докладът представлява обобщен анализ от проучване на законовата уредба в международен, европейски и национален план, свързан с нейното прилагане във връзка със защитата на деца и лица, преживели сексуално насилие. Обхваща прилаганите дейности като работещ механизъм на международно, европейско и национално ниво, с цел превенция и защита правата на деца и лица, преживели сексуално насилие.

Целият доклад може да намерите тук!

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.