В защита на правата на човека!

Според данните на МВР, всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие.

1.
Правно представителство
Национално представителство по дела за домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора. Международно правно представителство на лица, пострадали от насилие, основано на пола.
Прочети още
 
2.
Психологически консултации
Психологическа подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета.
Прочети още
 
3.
Програми за защита от домашно насилие
3 специализирани програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета.
Прочети още
 
 

Новини

Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления – домашно насилие

На 04.05.2022г. в зала Пълдин на х. Тримонциум се проведе мащабно обучение на тема "Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления – домашно насилие". Това събитие е част от проекта "В защита на правата на човека", който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. А че срещата се превърна наистина в събитие си личи от пълната зала и големия интерес. Присъстваха представители на съд и прокуратура, полиция, местна власт и депутати от политически партии, които заедно с младежи и експерти обсъждаха наболелите теми, свързани с домашното насилие, сексуалното насилие и трафикът на хора.

Прочети още: Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления – домашно насилие

Човешките права на фокус - дискусия със студенти

На 27.04.2022г. се проведе дискусия със студенти от Пловдивския университет П.Хилендарски, посветена на човешките права. Дискусията беше част от проекта "В защита на правата на човека", който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. Лектори от организациите, съставящи консорциума на екипа отговориха на всички въпроси на младите хора. Основно теми за дискусия бяха феноменът на домашното насилие, сексуалното насилие и трафикът на хора. Обърна се внимание, че конкретно за домашно насилие и сексуално насилие в България се говори само от перспективата на физическите им форми, а много по-неразпознаваеми и дори спорни се оказват перфидните и дори невербални форми на насилие, които са трудни за идентифицирани, както от жертвите, така и от защитните органи.

Прочети още: Човешките права на фокус - дискусия със студенти

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.