В защита на правата на човека!

Според данните на МВР, всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие.

1.
Правно представителство
Национално представителство по дела за домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора. Международно правно представителство на лица, пострадали от насилие, основано на пола.
Прочети още
 
2.
Психологически консултации
Психологическа подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета.
Прочети още
 
3.
Програми за защита от домашно насилие
3 специализирани програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета.
Прочети още
 
 

Новини

Трафик на хора в България- защитени ли са лицата пострадали от него

Дефиницията на престъплението трафик на хора според българското законодателство се съдържа в Закона за борба с трафика на хора и Наказателния кодекс.

Според Закона за борба с трафика на хора „трафик на хора“ е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, когато се извършва с цел експлоатация“, а „експлоатация“ е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия, за осъществяване на принудителен труд, за просия или за държане в принудително подчинение, за поставяне в робство или в положение, сходно с робството.4 Според разпоредбата на чл.159а, ал.1 от Наказателния кодекс: „Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд или за просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до дванадесет хиляди лева.“

Целият доклад може да прочетете тук!

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Проект „В защита на правата на човека“

СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ЛИЦАТА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НЕГО?

Настоящия доклад е изготвен в рамките на Проект „В защита на правата на
човека“, No ACF/707 с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани – България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021
година. Основната му цел е да запознае читателя със същността на сексуалното
насилие, неговите видове и форми на прояви.
Докладът представлява обобщен анализ от проучване на законовата уредба в международен, европейски и национален план, свързан с нейното прилагане във връзка със защитата на деца и лица, преживели сексуално насилие.

Прочети още: СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ЛИЦАТА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НЕГО?

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.